INNEHÅLL

Biohumus (vermikompost).
KRAV-certifierad tillverkning av kategori 2 material
Elektrisk konduktivitet (±25%): 200mS/m
Rekommenderad användning: Jordförbättring

Torrsubstans 38%
Totalkväve (Kjeldahl), 9,6 kg/ton
Ammoniumkväve (Kjeldahl), 1,0 kg/ton
Fosfor P, 2,8 kg/ton
Kalium K, 11 kg/ton
Magnesium Mg, 2,6 kg/ton
Natrium Na, 0,53 kg/ton
Svavel S, 2,0 kg/ton
Bor B, 13 mg/kg
Koppar Cu, 9,5 mg/kg
Kalcium Ca, 16 kg/ton
Mangan Mn, 120 mg/kg
Zink Zn, 46 mg/kg
Nickel Ni, 1,8 mg/kg
Bly Pb, 1,7 mg/kg
Kadmium Cd, 0.20 mg/kg
Krom Cr, 2,2 mg/kg
Kvicksilver (HNO3), 0.020 mg/kg
Järn Fe, 1600 mg/kg
pH, 6-8

 

Produkten är tillåten för ekologisk odling och KRAV-certifierad.

 

 
Kontakta oss
Tel: +46 73-789 69 07
Följ oss
 

© Copyright biohumussweden.se