Biohumus Sweden AB är en heltäckande leverantör av produkter till konsument och professionella användare! 
Biohumus från Biohumus Sweden™ är en naturlig, ekologisk och KRAV-märkt produkt, fylld med mikroliv.
Nu har vi även skapat Biohumus Terra, en fantastiskt blandning av Biohumus och Biokol.

 

BIOHUMUS POSITIVA EGENSKAPER

Biohumus är ett helt organiskt och mullrikt material med långsamt frisläppande av näringsämnen och rikt på mikroliv. Det binder fukt vid och stärker tillväxten av rötterna samt ökar växternas motståndskraft mot skadeinsekter, skadliga bakterier och svampstammar. Biohumus kan användas på många sätt och är en fantastisk jordförbättrare i krukor och odlingsbänkar. Fuktbindningen gör också att du inte behöver vattna lika ofta. Biohumus går utmärkt att använda till all slags odling, i stort som smått, från frösådd till åker!

BIOHUMUS TERRA

När vi blandar två i sig fina produkter, den rena och fina Biohumusen med sitt mikroliv tillsammans med Biokol som ger "hållbar jord, kolsänkor, rent vatten och grönskande urbana miljöer*" så blir ett plus ett lika med tre!

Vi samarbetar med Biokolprodukter som vi självklart rekommenderar! Vi garanterar att det finns analyser på biokol som används i vår produktion!


* citat från Biokolprodukter

FAKTA OM BIOHUMUS

Volymvikt 0,65 - 0,7 kg/liter

pH-nivå 7-8

Innehåller 100% Biohumus (men ingen mask!)

 

Ge dina växter, odlingar och grönytor den bästa näringen

Maskar är en av de sällsynta djurarter som har existerat sedan jordens begynnelse. Det vill vi ta vara på för att göra framtidens jord mer hållbar och miljövänlig. I vår produktion framställer vi ekologisk Biohumus fullt av mikroliv med hjälp av maskarna "Eisenia Fetida" mer kända som Red California.

Till er som behöver större volym Biohumus för t ex golfbanor, fotbollsplaner och större odlingar rekommenderar vi vår storsäck på 1m³. Vikten på en storsäck är i snitt 680 kg och varierar beroende på fuktighetshalten.

Biohumus finns som konsumentprodukt i butik. Kontakta oss för information,

Nu finns det också möjlighet att köpa mask direkt från oss. Förutom att använda i din egen maskkompost hemma, används masken till fiskeodlingar, hönsfarmer eller bara för att fylla på ute i jorden i trädgården!

Kontakta oss via telefon, mail eller orderformulär.

Våra vänner, maskarna

Maskar är en art och livsform som har överlevt sedan urminnes tider. Masksorten Red California är en mycket produktiv liten varelse! Den kan äta motsvarande sin egen vikt per dag och producerar lika mycket avfall!

Under optimala förhållanden fördubblas maskpopulationen varje månad och de vistas helst i en miljö med temperatur runt 15-20 grader fast överlever vid lägre temperaturer. Varmare än 30 grader är skadligt för maskarna. Därför passar klimatet I Sverige bra och i stort sett är det bara i tropikerna denna mask inte passar. Där finns i stället masken Perionyx excavatus som lämpar sig bättre för varmare klimat. En utomhuskompost med vermiteknik bör placeras på en skyddad plats, ej i direkt solljus och frostskyddat under vinterhalvåret. Det är oerhört viktigt med temperaturerna i storskaliga system och vi övervakar och reglerar temperaturerna noggrant .

Produktion och process

I vår produktion matar vi maskarna med hygieniserat naturgödsel av en särskild och anpassad blandning. Det tar ca en månad innan det blivit Biohumus . Då är produkten eller materialet svart, lättviktig och småkornig, redo att tas om hand. Det har blivit humus, eller biohumus. Maskarna separeras från det färdiga materialet som nu är redo för packning i storsäckar. Under längre lagring kan materialet klumpa sig men delar sig enkelt med ett handtryck.

Kontakta oss
Tel: +46 73-789 69 07
Följ oss

© Copyright biohumussweden.se