Historia och mål

Biohumus produceras av Biohumus Sweden AB, ett företag specialiserat på produktion av ekologiska produkter. I huvudsak produceras ekologiskt biohumussom framställs av masken Eisenia Fetida (Red California). Företaget är grundat av Ahmet Bahceci.

Familjen Bahceci har funnits i över 300 år och namnet tilldelades familjen av regeringen i Turkiet. Namnet Bahceci betyder Trädgårdsmästare och var både bevis och ett kvitto för visad kunskap inom näringen och kvalitet på produkterna som familjen odlade och skötte på sina marker. Sen dess har familjen i många generationer jobbat vidare med ekologiskt jordbruk och odling av olika slag.

Ahmet Bahceci är uppvuxen med jordbruk och började utforska marknaden för ekologiskt jordbruk redan under 2002 och fann att motsvarande produkter som Vermikompost inte fanns i Sverige och knappt i Europa. Och så är det även idag. Vi tänker oss en framtid där vi inte stannar i utvecklingen utan fortsätter utveckla oss inom ekologiskt jordbruk samt återvinning där vi också ser en framtida möjlighet att utveckla hållbara och effektiva produkter. Men först fokuserar vi på att fortsätta att sprida vår produkt Biohumus .


Företaget arbetar uteslutande med verksamhet som gynnar kommande generationer, främjar ekologisk odling och som därför bidrar till ett hållbart samhälle och minskad miljöpåverkan. Alla behöver en grön framtid. Vi arbetar i symbios med en av jordens mest intelligenta arter. Vi har en övertygelse om att människan måste återgå till hållbara och lokala kretslopp. Biohumus Sweden säkerställer att odling kan göras både effektivt och 100% naturligt.

 


Målsättningen är att nå ut till alla som på något vis har en koppling till odling och skötsel av grönytor. Biohumus fungerar i stort som smått. Blanda upp med lite vatten och vattna dina krukväxter, strö en näve i blomkrukan, blanda med jord vid omplantering, använd i rabatter, hemmaodlingar inne och ute, till gräsmattor och vad du vill egentligen. Alla växters rötter får en kraftig tillväxt, växterna blir starkare, grönare och större. Det är nästan magiskt vilka resultat vi ser när Biohumus har använts.

Vi på Biohumus Sweden värnar om en framtid för kommande generationer .Vi bidrar till en bättre värld och är stolta över vårt arbete.

 

Kontakta oss
Tel: +46 73-789 69 07
Följ oss

© Copyright biohumussweden.se