Varför ska man använda Maskgödsel?

Maskkompost är ett organisk gödsel som är rik på näringsämnen och verkar som ett jordförbättringsmedel. Komposten ökar tillväxten av grödor och höjer markens kvalité. Processen för att göra denna gödsel är maskkompostering.

I denna process utvecklar maskarna näringsrika gödselmedel utifrån organiskt avfall. Vanliga maskar som används i denna process är daggmask, grindalsmask och dyngmask. Som resultat har Biohumus Sweden™ Maskgödselett större innehåll av näringsämnen än andra typer av gödselmedel. Det ger en balanserad näring till växter till skillnad från andra typer av gödsel.

Växande användning inom skötsel av golfbanor!

I Sverige är detta bara i sin linda. Tester är påbörjade och vi får vara med i detta som den enda svenska producenten av Maskgödsel/Vermikompost/Wormcast
Organisk gödsel ersätter konstgödsel och ligger helt i linje med FN's globala miljömål. Att Biohumus Sweden™ Maskgödsel dessutom är KRAV-märkt och svensk gör oss stolta! Välkommen att höra av er om ni också vill prova kraften från masken!

Är du nyfiken på vad användare säger om användning av maskgödsel på golfbanor? Om du söker på nätet om Vermi Compost och Golf så dyker mängder med länkar och information upp. Läs om hur andra gjort, om tips på volym per yta, om man ska dressa eller sprida som vätska. Här bredvid har du några länkar (engelska)för att ge inspiration!

 

 
 
Doseringstabell för mängder av växter, klicka till höger (engelska)
Vad är fördelarna med att använda
Biohumus Sweden™ Maskgödsel inom jordbruk?

Ekologisk: Produkten är helt ekologisk eftersom maskarna producerar den. Den innehåller inga giftiga kemikalier och gödseln behöver inte blandas ut med andra gödningsmedel.

Näringsrik: Näringsämnena i gödseln främjar växternas tillväxt. Rötterna i olika grödor absorberar kompostgödseln mycket lätt. Maskens slem är som ett "klister" i komposten och förhindrar att gödseln rinner bort vid regn och bevattning vilket också medför att växterna som växer upp i gödseln har näring under mycket längre tid än vid annan gödning. Detta är en stor orsak till att ekologiskt maskgödsel är effektivare än kemiskt gödsel.

Friskare växter: Gödseln gör växter och grödor friskare och gör att jorden återhämtar sig fortare till skillnad mot konstgödsel som kontinuerligt försämrar markens kvalitet och leder till ansamling av salter och ammoniak.

Tillväxt: Biohumus Sweden™ Maskgödsel innehåller tillväxthormoner som främjar växternas tillväxt. Hormonerna ökar fröets växtkapacitet och resulterar i starkare växter. Kemiskt gödsel har inte dessa hormoner. Maskgödsel resulterar i tillväxt av friskare rötter och förbättrar avkastningen av grödor.

Vätskeansamling: Biohumus Sweden™ Maskgödsel är organisk och kolloid och behåller större mängder vatten vilket gör att växterna kan nyttja vattnet längre under torra perioder. 

Långsamt frisläppande av näringsämnen: Kemiskt gödsel eller konstgödsel har en stor mängd näringsämnen men regnet spolar bort näringen snabbare och ger inte växterna näring på samma sätt som kolloider. Ekologisk maskgödsel  behåller näringen under mycket längre tid och släpper ut näringen långsamt. Detta gör att grödorna och växterna får de viktiga näringsämnena under en lång tid. Maskgödsel är mycket fördelaktig för grödornas tillväxt och markens bördighet. Dessa fördelarna gör att jordbrukare runt om i världen använder produkterna mer och mer.

Absorptionen av vatten och det långsamma frisläppandet av näringsämnen gör att Biohumus Sweden™ Maskgödsel är mycket långtidsverkande.

Hållbar, organisk växtkraft 
100% naturlig maskgödsel producerat av jordens bästa medarbetare daggmasken. Till all odling inne som ute. Lukt & Maskfri!

Naturens bästa jordbrukare är utan tvekan daggmasken, och den har vi tagit hjälp av för att producera ett hållbart levande, stabilt gödsel. Maskarna matas med organiskt material och ut kommer maskgödsel, full av nyttigt mikroliv och med ett välbalanserat näringsinnehåll. Maskarna utsöndrar också andra ämnen som är till nytta för både växter och jord.

Maskgödsel fungerar både som gödsel och som jordförbättring. Du kan använda det både ute och inne, då den är helt luktfri och fri från maskar. Blanda eller dressa i befintlig jord i pallkragar, växthus, krukor och rabatter. Eller slamma upp i en hink och vattna ut eller gör en te av Maskgödsel och spruta på marken eller direkt på bladen. Vid jordförbättring blandar du 1 del Biohumus Sweden ™ till ca 10 delar vanlig jord. Maskgödsel går utmärkt att använda till alla slags odlingar som grönsaker, kryddor, blommor, buskar, träd, golfbanor. med mera. Använd Biohumus Sweden ™ till dina gröna eller blommande krukväxter inomhus.

Plantering: Blanda 4 l Biohumus Sweden™ med 50 l vanlig jord.

Drottningen KLEOPATRA i Egypten förklarade dem heliga. ARISTOTELES kallade dem jordens inälvor. CHARLES DARWIN ansåg att de spelat en viktig roll i världshistorien. Vilket djur vann de här berömda personernas beundran? Den oansenliga Daggmasken.

Produkten är tillåten för ekologisk odling och KRAV-certifierad.
 
Kontakta oss
Tel: +46 73-789 69 07
Följ oss
 
 

© Copyright biohumussweden.se